Какво е Виена без Шьонбрун?

В началото тук са били девствени гори, далеч от града, в които според легендата император Матиас открил по време на лов „хубав извор“, дал по-късно името на двореца.  Мария Терезия, единствената жена на австрийския трон, го е направила своя любима лятна резиденция. Това, което виждаме днес, дължим най-вече на нея. От тук е била управлявана империята, тук са се вземали съдбовни решения. Зад тези стени обаче са живяли хора от плът и кръв,  празнували са пищни празници, тук са се разигравали личните им трагедии. И до днес в салоните на двореца витае духът на Хабсбургите.

" Човек вижда само това, което знае и разбира. "
Йохан Волфганг фон Гьоте