" Човек вижда само това, което знае и разбира. "
Йохан Волфганг фон Гьоте