Тайните и загадките на виенските църкви

Ако мислите, че Виена е построена и се е разраствала случайно и безразборно през Средовековието, се лъжете. В разположението на петте най-стари църкви, в разстоянията между тях, в техните размери и начин на строителство има дълбока символика, която води началото си може би от времето на рицарите-темплиери. Каменните им стени са застинала музика, готическата им конструкция излъчва специални вибрации, които се сливат с енергията, излъчвана от Космоса. Готиката е архитектурният израз на стремлението на човека към Бога. Строена е в продължение на векове от майстори, които ревниво са пазили своите тайни. Крие толкова загадки и легенди, колкото едва ли сте предполагали.

" Човек вижда само това, което знае и разбира. "
Йохан Волфганг фон Гьоте